Ngày 10.1, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến các Dự thảo Luật

Thời sự 11-01-2022

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV, sáng 10.1, Quốc hội thảo luận trực tuyến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Phiên thảo luận do ông Nguyễn Đức Hải – Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì.

Nhật Quang