Nông dân cần thêm những lối đi ngang qua kênh T12-15

Xã hội 28-04-2022

Theo hướng dẫn của Xí nghiệp Thủy lợi Dương Minh Châu thì các hộ dân có nhu cầu về lối đi ngang kênh T12-15 cần gửi đơn với nội dung liên quan đến UBND xã Truông Mít, để chính quyền địa phương và Xí nghiệp có cơ sở xem xét, giải quyết theo quy định.

Quốc Sơn