Chia sẻ:

Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời sự 08-12-2021

Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI