Chia sẻ:

Sở Nội vụ tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thời sự 19-03-2018
Sở Nội vụ cũng đã hoàn thành 6/6 nội dung được UBND tỉnh giao, đạt 100%.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI