Chia sẻ:

Tây Ninh ra quân tổng xét nghiệm sàng lọc Sars-Cov-2 ( đợt 2)

Đối tượng xét nghiệm đợt 2 là dân cư trên địa bàn tỉnh, kể cả người đang tạm trú; công nhân trong các doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ", công nhân các doanh nghiệp thuộc khu vực phong tỏa…

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI