Chia sẻ:

Tiếp tục Phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chính trị 16-09-2021

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, sáng 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI