Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông từ ngày 28.08 đến ngày 03.09.2021

Pháp luật 05-09-2021

Mời quý vị khán giả cùng Báo Tây Ninh Online điểm lại những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần từ ngày 28.08 đến ngày 03.09.2021.

BTNO