TP.Tây Ninh: Bế mạc giải bóng đá - cúp LIENVIETPOSTBANK

Thể thao 19-05-2018
Giải bóng đá mini học sinh thành phố Tây Ninh tranh cúp LienVietPostBank lần thứ 7 năm 2018 khởi tranh từ ngày 9.5 và đến sáng ngày 17.5, tại sân bóng đá mini Thanh Bình, Phường 3, thành phố Tây Ninh.