Vai trò của nguồn lực tư nhân trong phục hồi kinh tế

Thế giới 19-01-2022

Trong bối cảnh khủng hoảng sức khỏe và kinh tế toàn cầu hiện nay, nguồn lực của khu vực tư nhân có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính và giảm nợ cho các nước đang phát triển, vì kinh tế toàn cầu sẽ bị đẩy vào thế kẹt nếu các nước này không thể phục hồi. Tổng thư ký Liên hợp quốc An-tô-ni-ô Gu-tê-rết đưa ra lời kêu gọi trên trong bài phát biểu tại một hội nghị trực tuyến của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa khai mạc ngày hôm qua tại Đa-vốt, Thụy Sĩ.

BTNO