Vụ Hè Thu: Diện tích gieo trồng nhiều loại cây giảm mạnh

Cập nhật ngày: 08/05/2014 - 07:52

Nguyên nhân tiến độ gieo trồng chậm do việc thu hoạch vụ Đông Xuân 2013-2014 kéo dài, không kịp giải phóng đất gieo trồng vụ mới, nhất là diện tích cây mì (thu hoạch mới đạt khoảng 65%).

Diện tích cây đậu phộng cũng giảm mạnh do giá cả bấp bênh.

Một nguyên nhân khác là do giá nông sản không ổn định, nhiều cây trồng đòi hỏi chi phí cao nhưng giá bán sản phẩm thấp, dẫn đến hiệu quả sản xuất thấp nên việc chuyển đổi cây trồng diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng tới cơ cấu cây trồng.

Một số cây trồng chính có diện tích giảm mạnh như: Cây lúa chỉ đạt 5.068 ha, giảm 11,41% so cùng kỳ (SCK), chủ yếu giảm mạnh ở 2 huyện Bến Cầu (giảm 37,7%, tương đương 322 ha) và Trảng Bàng (giảm 15,15%, khoảng 547 ha; Cây bắp giảm khoảng 34%, chủ yếu là do giá cả bấp bênh, tình hình tiêu thụ không ổn định nên người dân không an tâm đầu tư sản xuất. Diện tích trồng bắp giảm nhiều ở huyện Trảng Bàng và Tân Biên.

Vụ hè thu này, diện tích cây đậu phộng chỉ đạt khoảng trên 100 ha, giảm trên 60% SCK. Đậu phộng được trồng chủ yếu ở các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu và Châu Thành.

Diện tích cây mì trồng vụ này chỉ đạt chừng 400 ha, giảm khoảng 44%, do tiến độ thu hoạch chậm, nên ảnh hưởng đến tiến độ trồng vụ sau. Mặt khác, trước đây có một số nơi trồng mì xen trong cây lâu năm, nay cây đã phát tán nên diện tích bị thu hẹp lại.

Đối với diện tích mía trồng mới chỉ đạt 25 ha, giảm đến gần 50% SCK, do ảnh hưởng vụ thu hoạch 2013 - 2014 chậm, do lợi nhuận từ trồng mía thấp hơn so với một số cây trồng khác, nên diện tích ngày càng thu hẹp.

Hoàng Thi