WB lên kế hoạch cho Việt Nam vay 4 tỷ USD

Cập nhật ngày: 27/06/2009 - 05:55
 

Thêm nguồn lực giúp Việt Nam thực hiện các chính sách kinh tế

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa có quyết định cung cấp khoản tín dụng trị giá hơn 4 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam phát triển trong vòng hai năm tới. Khoản tín dụng này sẽ huy động từ cả nguồn tín dụng ưu đãi và nguồn tín dụng dành cho các nước có thu nhập trung bình.

Mới đây nhất, ngày 25.6, WB đã thông qua Gói tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 8 (PRSC 8) nhằm giúp Việt Nam khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế thế giới qua việc tiếp tục triển khai gói kích cầu hiện nay.

Khoản tín dụng này (PRSC 8) nằm trong một loạt các khoản tín dụng hàng năm, và trực tiếp hỗ trợ ngân sách nhà nước nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (SEDP) giai đoạn 2006-2010.

Bà Victoria Kwakwa, giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phát biểu: “Từ trước tới nay, gói kích cầu của chính phủ đã mang lại những ảnh hưởng tích cực cho nền kinh tế.

Khoản tín dụng này được thông qua trong Chương trình Ứng phó nhanh đối với Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu, cung cấp hỗ trợ tài chính cần thiết để triển khai gói kích cầu của Chính phủ".
Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo (PRSC) bắt đầu được triển khai từ năm 2001 nhằm cung cấp cả hỗ trợ tài chính và hỗ trợ chính sách, nhằm thúc đẩy thảo luận chính sách và cải cách cần thiết cho nhiều ngành và hỗ trợ tài chính trực tiếp vào ngân sách nhà nước để triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Chương trình PRSC 8 được chuẩn bị trong bối cảnh Việt Nam đạt được những tiến bộ nhất định trong cải thiện môi trường kinh doanh, hoà nhập xã hội, quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản trị hiện đại.

(Theo Vietnamnet)