Windows 8 có chức năng thiết lập lại hệ điều hành

Cập nhật ngày: 06/07/2010 - 05:30

Microsoft dự định sẽ thêm một chức năng mới rất thú vị vào Windows 8, giúp người dùng có thể phục hồi lại hệ điều hành mà vẫn giữ lại các tập tin, chương trình hay thiết lập của người dùng mà không cần phải tạo bộ sao lưu cho chúng.

Có vẻ như đây là sự nâng cấp cho System Restore ở các phiên bản Windows trước, người dùng có thể chọn mốc thời gian đã đánh dấu để phục hồi (Undo recent changes only) hoặc phục hồi lại hệ điều hành gốc mà vẫn giữ lại nội dung, thiết lập của người dùng (Reset Windows, but keep my stuff).

Lựa chọn của người dùng để phục hồi lại.

Tiến trình phục hồi.

Sau khi xong, người dùng có thể vào App Store để phục hồi lại các phần mềm.

Lam Kiều (st)