Yêu cầu xử lý sai phạm tại VNPT

Cập nhật ngày: 28/12/2009 - 05:35

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN đã hoàn thành việc chuyển đổi 39 đơn vị sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu xử lý nghiêm những vi phạm sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận về thực hiện cổ phần hoá tại tập đoàn này và một số đơn vị thành viên.

Phó thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ quản của VNPT kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại, sai phạm.

Theo Thanh tra Chính phủ, từ năm 1998 đến năm 2005, Thủ tướng có quyết định phê duyệt 42 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (VNPT) thực hiện cổ phần hoá. Tuy nhiên, đến tháng 8.2009, VNPT mới hoàn thành chuyển 39 đơn vị sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Chưa kể vốn Nhà nước tại các đơn vị thực hiện cổ phần hoá nhỏ, đạt hơn 797 tỷ đồng trên tổng số 59.958 tỷ đồng vốn nhà nước do VNPT đang quản lý.

Hiện còn 3 đơn vị quản lý vốn nhà nước lớn được Thủ tướng giao cổ phần hoá từ năm 2005 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên cáp quang FOCAL có giá trị vốn nhà nước gần 119 tỷ đồng chưa xử lý được công nợ với các đối tác để xác định giá trị doanh nghiệp; Công ty thông tin di động có vốn nhà nước 10.492 tỷ đồng vẫn chưa có phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp.
Riêng Công ty In tem bưu điện có giá trị vốn nhà nước hơn 11 tỷ đồng đang xảy ra sai phạm trong việc quản lý tài chính đối với giám đốc công ty nên VNPT đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vào cuộc xử lý.

Ngoài ra, theo quy định của Chính phủ, việc ra quyết định cổ phần hoá các đơn vị thành viên của VNPT phải do Bộ Bưu chính Viễn thông (cũ) quyết định nhưng vẫn có 26 trong tổng số 39 đơn vị thành viên của VNPT thực hiện theo quyết định cổ phần hoá của Hội đồng quản trị VNPT. Thanh tra Chính phủ cũng xác định, trong 39 đơn vị đã cổ phần hoá có 2 đơn vị chưa xác định giá trị vốn Nhà nước khi chuyển sang công ty cổ phần, 14 đơn vị chưa tiến hành bàn giao và 8 đơn vị thiếu biên bản bàn giao. VNPT chưa thu hồi giá trị vốn Nhà nước còn lại của 12 đơn vị đã cổ phần hoá với số tiền gần 44 tỷ đồng và cổ tức mà phần vốn nhà nước được hưởng tại 12 đơn vị trị giá trên 17,5 tỷ đồng...

Từ những kết quả trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo giao VNPT xử lý các sai phạm về kinh tế, thu hồi trên 89 tỷ đồng; Rà soát diện tích đất tại các đơn vị đã cổ phần hoá thuộc VNPT quản lý sử dụng, xử lý những tồn tại về sai phạm đất đai. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Thông tin truyền thông kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan để xảy ra các sai phạm.

(theo Vietnamnet)