6 tháng đầu năm 2012: Giải quyết bao chiếm đất lâm nghiệp gặp khó khăn

Cập nhật ngày: 24/06/2012 - 11:46

(BTN)- Đầu năm 2009, sau nhiều năm nỗ lực giải quyết nhưng trên đất quy hoạch lâm nghiệp vẫn còn khoảng gần 4.100 ha bị bao, lấn chiếm sử dụng không đúng mục đích. Tháng 5 năm 2009, UBND tỉnh ký Quyết định số 875/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đến cuối năm 2010 trên địa bàn các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu và Châu Thành số diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích được xử lý là 2.635 ha- đạt tỷ lệ hơn 60% tổng diện tích bị bao chiếm sử dụng sai mục đích. Trong đó có 1077,6 ha cây cao su, 688,4 ha cây ăn trái và 869 ha cây nông nghiệp ngắn ngày. Năm 2011, các địa phương tiếp tục thu hồi thêm 885 ha đất bao chiếm để đưa vào thiết kế trồng rừng. Tính luỹ kế từ khi triển khai thực hiện Quyết định 875 đến cuối năm 2011, toàn tỉnh đã xử lý thu hồi được 3.520 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm để đưa vào thiết kế trồng rừng- đạt 85,5% tổng diện tích đất bao chiếm phải xử lý.

Cao su trồng trên đất lâm nghiệp đúng quy hoạch nhưng chưa đủ mật độ

Từ kết quả xử lý tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp mà kết quả trồng rừng liên tục trong 3 năm qua tăng rất cao, luôn vượt kế hoạch. Bước sang năm 2012, tuy diện tích còn lại phải giải quyết là không lớn, nhưng tiến độ xử lý thì hết sức chậm chạp. Theo kế hoạch, năm 2012 toàn tỉnh chỉ còn gần 600 ha diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích cần phải tiếp tục xử lý. Trong đó, diện tích cây cao su chiếm hơn 200 ha, diện tích cây ăn quả gần 70 ha, còn lại gần 330 ha là cây nông nghiệp ngắn ngày. Huyện có diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm phải tiếp tục xử lý nhiều nhất là huyện Tân Châu- còn 388 ha, kế đến là huyện Tân Biên- còn hơn 105 ha, huyện Châu Thành còn 93 ha và thị xã Tây Ninh còn 12 ha. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, công tác giải quyết đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ xử lý bị khựng lại do phát sinh khá nhiều vướng mắc.

Theo Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích theo Quyết định 875 của UBND tỉnh (gọi tắt là BCĐ 1070) thì vướng mắc trước tiên là những trường hợp trồng cao su, cây ăn trái theo chương trình 327 và 661 đúng quy hoạch nhưng chưa đủ mật độ tại Khu rừng Phòng hộ Dầu Tiếng. Theo Quyết định 875 thì những trường hợp này phải chặt bỏ theo đám để trồng bổ sung cây rừng đủ mật độ 600 cây/ha, tuy nhiên có ý kiến đề xuất được giữ nguyên hiện trạng cho đến hết chu kỳ, sau đó sẽ trồng rừng đúng quy định. Kế đến là những diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm thuộc khu vực đất ngập nước, trong Quyết định 875 không quy định biện pháp giải quyết. Những trường hợp có hợp đồng cho trồng cây cao su và cây ăn quả đúng quy hoạch của Chương trình 327 và 661 trước đây, nhưng hiện nay không còn phù hợp với quy hoạch rừng đặc dụng cũng phát sinh vướng mắc. Theo quy định tại Quyết định 875 thì xử lý thu hồi đất để trồng rừng và bù vốn đầu tư cho hộ hợp đồng, tuy nhiên có một số hộ không đồng tình. Còn những trường hợp có hợp đồng cho trồng cây cao su nhưng lại sai vị trí trên đất quy hoạch trồng rừng, nhưng trong Quyết định 875 không có quy định biện pháp giải quyết…

Đất ngập nước bị bao chiếm

Vướng mắc lớn nhất hiện nay là tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Theo BCĐ 1070 hiện trên đất quy hoạch lâm nghiệp còn đến 169 GCNQSDĐ cấp sai với tổng diện tích khoảng 234 ha nhưng đến nay chưa thu hồi được. Trong đó trên địa bàn huyện Châu Thành còn 75 trường hợp GCNQSDĐ cấp sai với tổng diện tích phải thu hồi là 93 ha; huyện Tân Châu còn 66 trường hợp GCNQSDĐ cấp sai với tổng diện tích là 104 ha và huyện Tân Biên còn 28 giấy cấp sai với tổng diện tích là 37 ha.

Sau nhiều lần BCĐ 1070 tỉnh cùng BCĐ 1070 các địa phương, các đơn vị chủ rừng họp bàn giải pháp giải quyết, đầu tháng 6 năm 2012, BCĐ 1070 tỉnh có văn bản thông báo kết luận về hướng xử lý những vướng mắc phát sinh. Cũng từ đây công tác xử lý tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp mới có điều kiện tăng tốc. Tuy nhiên, đối với các trường hợp GCNQSDĐ cấp sai trên đất lâm nghiệp vẫn chưa thể thu hồi ngay được mà các địa phương phải tổ chức thanh tra lại từng trường hợp cụ thể để có kết luận chính xác về nguyên nhân cấp giấy sai và đề xuất biện pháp xử lý.

Sơn Trần