Thay đổi chính sách ưu tiên tiêm vắc-xin

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngoài lực lượng tuyến đầu thì cần ưu tiên tiêm vắc-xin cho địa phương có dịch bệnh diễn biến phức tạp và địa bàn quan trọng.