Chủ tịch nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về công nghệ quốc phòng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh,