Trực tiếp Phiên làm việc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời sự 09-12-2022

Trực tiếp Phiên làm việc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn TTV11