Bổ nhiệm Chánh Thanh tra huyện Bến Cầu

Sáng 18.6, UBND huyện Bến Cầu công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.