Ông Đàm Văn Cường được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Y tế

Chiều 30.7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong đến Sở Y tế trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ công chức.