Bến Cầu: Điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ngày 1.3, Huyện uỷ Bến Cầu tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ.