Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 21.1.2020, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.