Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

Chiều 15.4, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng.