Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Chiều 18.5, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong đến dự và trao các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ tại Quỹ Đầu tư phát triển, Sở Tài chính và Sở Văn hoá – Thể thao & Du lịch.