Gò Dầu có tân Chủ tịch UBND huyện

Chiều 27.5, Hội đồng nhân dân huyện Gò Dầu khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp bất thường). Ông Phạm Văn Phỉ- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.