Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020

Ngày 8.1, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân (TP.HCM), Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020.