Chuyên gia quốc tế chỉ rõ bản chất của lực lượng dân quân biển Trung Quốc

Trung Quốc đã mở rộng lực lượng dân quân biển tại Biển Đông một cách chủ ý và có hệ thống trong một thập kỷ qua như một phần của chiến lược nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp đối với nhiều vùng biển trong khu vực.