Canh giữ mùa xuân phía cuối chân trời

Đóng quân ở nơi xa nhất của Tổ quốc Việt Nam, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/10 (Bãi cạn Cà Mau, tỉnh Cà Mau) được coi là ở cuối “chân trời” Tổ quốc.