Gò Dầu: Thu hoạch dứt điểm vụ Đông xuân 2019-2020

Tính đến nay, nông dân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gò Dầu đã thu hoạch dứt điểm vụ Đông xuân 2019-2020.