baotayninh.vn

Cần gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Giúp vùng dân tộc thiểu số và nông thôn thay đổi kết cấu cơ sở hạ tầng, ngày càng phát triển toàn diện; đời sống của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện rõ rệt.