Triển vọng giống lúa mới

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tổ chức cho nông dân trên địa bàn tỉnh đi học tập mô hình sản xuất lúa ST24 của ông Hồ Quang Cua. Qua tham quan, học hỏi, nhận thấy đây là giống lúa có triển vọng, HTX Giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp Bàu Đồn đã liên kết với Công ty Nông sản Việt để làm gạo chất lượng cao.