Nhiều hướng đi để nâng cao giá trị cây nhãn

Việc sản phẩm nhãn Hoà Thành được cấp giấy đăng ký nhãn hiệu không chỉ tạo cơ hội nâng cao giá trị thương hiệu mà còn giúp nông dân có thêm động lực phát triển sản xuất.