Tạo chuỗi liên kết trong chăn nuôi để phát triển bền vững

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Để gỡ khó cho người nông dân, các sở, ngành đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế trước mắt, người chăn nuôi sẽ tiếp tục gặp khó khăn nếu vẫn sản xuất, chăn nuôi theo kiểu nhỏ lẻ như hiện nay.