Nông nghiệp huyện Dương Minh Châu khởi sắc

Những kết quả đã đạt được trong năm 2019 là tiền đề quan trọng để kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện Dương Minh Châu tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, tạo động lực để huyện ngày càng phát triển.