Đảng “mở đường” cho cán bộ uy tín giảm sút từ chức một cách nhẹ nhàng

Từ Quy định 41 và Kết luận số 20 cho thấy, Đảng đã "mở đường" cho cán bộ mắc sai phạm, khuyết điểm, uy tín giảm sút được từ chức một cách nhẹ nhàng.