Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan: Đề xuất cấm bán thuốc trên mạng xã hội

Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, người bán thuốc online phải đăng tải các thông tin của thuốc phù hợp với quy định về thông tin thuốc và quảng cáo thuốc trên phương tiện kinh doanh thương mại điện tử.