Đưa cuộc “Đồng khởi mới” giành những thắng lợi to lớn hơn

Cách đây 60 năm, thực hiện Nghị quyết số 15 “về tăng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà” và chủ trương của Hội nghị Liên Tỉnh ủy Trung Nam Bộ, ngày 17-1-1960, Đảng bộ Bến Tre đã phát động cuộc Đồng khởi và giành thắng lợi lớn ở 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày, từ đó nhanh chóng lan ra toàn tỉnh và cả miền Nam. Sau khi giành được quyền làm chủ, tỉnh đã xây dựng hai đại đội vũ trang tập trung và một lực lượng đấu tranh chính trị hùng hậu, đó chính là “Đội quân tóc dài” ra đời ngay trong những ngày đầu Đồng khởi.