Thủ tướng: “Thực hiện quyết liệt cách ly xã hội, không được chần chừ“

Thủ tướng nhấn mạnh không để vỡ trận, lây lan ra cộng đồng ở mức độ cao có thể dẫn đến phá vỡ hệ thống cơ sở vật chất phòng, chống dịch.