Cơn sốt 'đào Pi' ở Việt Nam, người chơi mong lãi lớn như Bitcoin

Pi Network là một dự án chưa rõ ràng về lợi ích, còn nhiều dấu hỏi lớn trong cách vận hành. Giá trị của Pi đang dựa trên kỳ vọng của người chơi.