Cảnh báo lộ lọt thông tin cá nhân khi chia sẻ mã QR thẻ COVID-19

Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo không nên vì quá hào hứng khi có "Thẻ Covid" (mã QR) trên ứng dụng PC-Covid mà chụp lại, đăng lên mạng xã hội.