Cây thốt nốt ở Khedol thường được người dân Tây Ninh gọi là “cây tình yêu”, hay thốt nốt tình yêu. Vì không phải một cây, mà là một đôi thốt nốt nghiêng tựa vào nhau, quấn quýt giữa đồng lúa mênh mang.