Vua quan nhà Trần ăn Tết lâu, chuộng trò ‘polo’

Tết của vua tôi nhà Trần kéo dài từ ngày lập xuân cho tới hết tháng 2, với nhiều nghi lễ, trò chơi phong phú.