baotayninh.vn

Rằm tháng 8 về thăm vùng đất đạo

Du khách sẽ được hoà vào không khí vừa trang nghiêm, vừa sôi động với những nghi thức truyền thống đặc trưng của đạo Cao Đài như Lễ rước Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên nương, long mã, tứ linh, múa phụng...