Chuyện mùa dịch…

Dùng dằng mãi, cuối cùng anh Tư cũng cất nhà ở gần chỗ làm, để thuận tiện cho chị Tư đưa đón hai đứa nhỏ. Vậy là ở quê chỉ còn ba má hủ hỉ với nhau.