Đình Bà An Thạnh

Rằm tháng 2 âm lịch hằng năm là ngày lễ hội Kỳ yên của ngôi đình Bà, nằm ở ấp Bến, xã An Thạnh. Những năm trước, dịp này bến Đình sôi động lắm. Lễ Kỳ yên diễn ra trong ngày 15 và 16.