Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo như trên tại Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra sáng 17.5.2022 tại hội trường Tỉnh uỷ.