Tây Ninh có 2 đội nam và 1 đội nữ tham dự

Với việc chia các cây vợt mạnh nhất ra thành 2 đội tham dự nội dung đồng đội nam, chắc chắn cả 2 đội HÐ.TN 1 và HÐ.TN 2 sẽ gặp thách thức không nhỏ đến từ hạt giống số 3 của giải là đội HT.TP 1…