Vàng đối mặt với áp lực kỳ nghỉ lễ

Giới phân tích lo ngại khi thị trường vào mùa nghỉ lễ, giá vàng đối mặt ngưỡng kháng cự quan trọng.