Giá vàng lại vượt 62 triệu

Giá vàng SJC tăng gần 1 triệu đồng so với cuối chiều qua, vượt qua ngưỡng 62 triệu đồng một lượng.