Olympic Paris 2024 thông báo chương trình rước đuốc

Ban tổ chức Olympic Paris 2024 ngày 30/5 thông báo sẽ có khoảng 10.000 người tham dự lễ rước ngọn đuốc Olympic qua 60 địa điểm ở nước này.