Quách Thị Lan vào bán kết 400 m rào nữ Olympic

Quách Thị Lan được đôn lên vị trí thứ 4 ở lượt chạy thứ 3 vòng loại 400 m rào nữ tại Olympic Tokyo.