Trường Chính trị Tây Ninh: Sôi nổi giải bóng chuyền nam nữ phối hợp

Chiều 17.5, Trường Chính trị Tây Ninh tổ chức giải bóng chuyền nam nữ phối hợp, với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của nhà trường và học viên.

Bảng tổng sắp Sea Games 31
TT
Quốc gia
Tổng
1
Việt Nam Việt Nam
127
74
71
272
2
Thái Lan Thái Lan
47
55
72
174
3
Philippines Philippines
36
48
55
139
4
Indonesia Indonesia
35
48
46
129
5
Singapore Singapore
35
36
42
113
6
Malaysia Malaysia
26
30
61
117
7
Myanmar Myanmar
6
7
14
27
8
Campuchia Campuchia
4
5
15
24
9
Brunei Brunei
1
1
1
3
10
Lào Lào
0
2
19
21
11
Timor Leste Timor Leste
0
2
0
2