Runner Malaysia chạy 263 kilomet trong nhà

Không thể ra ngoài vì Covid-19, Yim Heng Fatt chia sẻ video ghi lại cảnh anh chạy 263 kilomet trong 36 tiếng.