Sẽ giảm thủ tục bồi thường cho bảo hiểm xe máy bắt buộc

Thủ tục rườm rà, doanh nghiệp không chủ động hỗ trợ người dân trong khi khâu bán hàng qua loa khiến bảo hiểm xe máy chủ yếu để đối phó.