Khối Xây dựng lực lượng Công an tỉnh tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Ngày 23.11, khối Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần, Kỹ thuật Công an tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020.