Cảnh giác các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh chiếm đoạt tài sản

Hiện nay, cả nước đang tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được tăng cường. Tuy nhiên, xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác.

Liên kết hữu ích