Phòng Quản lý xuất nhập cảnh: Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CA Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai các mặt công tác trọng tâm năm 2020.