Lập biên bản hơn 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7.12.2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, các phương tiện tham gia giao thông bảo đảm thông suốt.