Đất tranh chấp thuộc hành lang bảo vệ nguồn nước hay phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi kênh Sê-vin?

Nhiều lần đi lại, nhưng vẫn không có được câu trả lời thoả đáng, ông Thế gửi đơn đến TAND huyện Hoà Thành khởi kiện, yêu cầu huỷ Công văn của UBND xã Long Thành Nam và bồi thường 30 triệu đồng.