‘Không được để xảy ra việc có 2 cơ quan cùng điều phối về Chính phủ điện tử’

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra việc có hai cơ quan cùng điều phối về Chính phủ điện tử. Các cơ quan triển khai Chính phủ điện tử cho cơ quan, đơn vị mình và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ TT-TT.