Ngày 20.10, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết định tổ chức kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV theo hình thức trực tuyến kết hợp họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp được chia làm hai đợt (đợt 1, họp trực tuyến từ ngày 20.10 đến 30.10; đợt 2 họp tập trung từ ngày 8.11 đến ngày 13.11). Quốc hội cũng dự phòng phương án họp trực tuyến cả kỳ nếu dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.