Ðối thoại với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

Sáng 24.11, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2020, do ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.