Miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

Trong phiên làm việc sáng 28.5 tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền với sự tham dự của 47/51 đại biểu HĐND tỉnh.