Lãnh đạo huyện Châu Thành viếng nghĩa trang liệt sĩ

Sáng 22.1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN huyện Châu Thành và Sư đoàn 5 tổ chức đoàn đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành.