baotayninh.vn

HĐND thị xã Hoà Thành: Thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực đầu tư công

Chiều 22.9, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hoà Thành tổ chức họp thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND thị xã khoá XII sắp tới.