Hòa Thành: Khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

Ngày 26.2, UBND thị xã Hòa Thành tổ chức Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021.