Phiên chợ hàng Việt về nông thôn doanh thu đạt gần 3 tỷ đồng

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tây Ninh, cuối năm 2020 Đề án tổ chức phiên chợ hàng Việt về biên giới tại các huyện Châu Thành, Tân Biên và Bến Cầu đã đạt được các mục tiêu đề ra, hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chương trình nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn 3 huyện. Một số doanh nghiệp đã đạt được thoả thuận phân phối hàng hoá với các đại lý tại địa phương.