Ra mắt CLB nâng cao năng suất chất lượng mía vùng nguyên liệu Tây Ninh

Ngày 16.1, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) nâng cao năng suất chất lượng mía vùng nguyên liệu Tây Ninh.