Chính sách về thuế và BHXH cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Theo BHXH tỉnh, tính đến ngày 26.3, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết cho 3 đơn vị về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.