Chi cục Thuế khu vực Hoà Thành - Dương Minh Châu triển khai chính sách thuế mới

Ngày 2.12, Chi cục Thuế khu vực Hoà Thành - Dương Minh Châu tổ chức hội nghị triển khai chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp quý IV.2022.