Điện lực Tây Ninh kêu gọi khách hàng tiết kiệm điện

Sáng 30.5, Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức hội nghị khách hàng năm 2023 về công tác cung cấp điện và các giải pháp tiết kiệm điện.