Tìm cơ hội khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Với những quyết sách về kinh tế và phương châm chống dịch hiệu quả trong thời gian qua đã, đang và sẽ tiếp tục tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, các tập đoàn nhập khẩu - bán lẻ đối với thị trường Việt Nam.