Ngành điện quyết liệt với nhiều giải pháp tiết giảm chi phí trước những khó khăn hiện nay

EVNSPC chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm bù đắp, cải thiện tình hình tài chính trước những khó khăn chung hiện nay khi lạm phát, giá cả đầu vào liên tục tăng cao.