Tập trung xử lý tình trạng ngập cục bộ trong đô thị

Tình trạng ngập nước cục bộ tại đô thị là vấn đề nhức nhối của các địa phương, không những ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây khó khăn đến việc đi lại, kinh doanh, sinh hoạt… của người dân. Trước tình hình trên, tỉnh và một số địa phương đã thi công nhiều công trình thoát nước đô thị, đến nay, tình trạng ngập cục bộ cơ bản được giải quyết.