Không lo thiếu lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu

Báo Tây Ninh đã trao đổi với đại diện nhiều doanh nghiệp lớn là các nhà phân phối, cung ứng hàng hoá thiết yếu, lương thực, thực phẩm có uy tín ở địa phương và trong nước. Tất cả doanh nghiệp này đều khẳng định: không có chuyện thiếu hàng hoá, lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.