Thực hiện phương án khôi phục sản xuất

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản đồng ý phương án khôi phục sản xuất của Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam, Khu công nghiệp (KCN) Chà Là, huyện Dương Minh Châu theo phương án “3 tại chỗ” kết hợp với “1 cung đường, 2 địa điểm”.