Hoạt động xuất nhập khẩu từng bước hồi phục

Theo đánh giá của Sở Công Thương, hoạt động xuất khẩu, trao đổi, mua bán hàng hoá đang từng bước hồi phục trong những tháng đầu năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu tháng 2.2021 ước đạt 507 triệu USD; luỹ kế ước đạt 953 triệu USD, tăng 47,9% so với cùng kỳ.