Phải từ sớm, từ xa, triệt để

Nhờ thực hiện tốt chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, từ năm 2023 đến nay, hầu hết các trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đều âm tính với virus HIV.