Tạm dừng yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vào Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 416/CĐ-TTg ngày 13.5.2022 về việc tạm dừng yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vào Việt Nam.