Giám sát, cách ly hai trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh 1349

Ngày 4.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh cho biết đã đưa vào cách ly tập trung đối với hai trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1349.

  • Tin tức xe cập nhật