Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam có 272 ca khỏi

Ngày 25/5/2020, Việt Nam có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 04 bệnh nhân tại BVĐK tỉnh Bạc Liêu và 01 bệnh nhân tại BV số 2 Quảng Ninh.

  • Tin tức xe cập nhật