Tân Châu triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành văn hóa – thể thao và du lịch năm 2021

Ngày 4.5, Phòng Văn hóa thông tin huyện Tân Châu phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành văn hóa–thể thao và du lịch năm 2021.