Nộp phạt vi phạm giao thông quá hạn có bị tính lãi?

Nếu nộp phạt muộn, quá thời hạn quy định, có bị tính lãi, phải làm thế nào để nộp phạt và lấy lại GPLX khi đã đánh mất biên bản xử phạt?