Ngày cận Tết, mua hay bán tiền giả đều có thể bị phạt tù

Những ngày giáp Tết, tình trạng mua bán tiền giả đang diễn ra tràn lan, với những lời chào mời như “1 triệu tiền thật đổi 10 triệu tiền giả”.