Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Quy định mới về phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2022/NĐ-CP ngày 26.10.2022 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nghị định số 88/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12.12.2022.