baotayninh.vn

Đối tượng nào phải có chứng chỉ đấu thầu?

Ông Trần Nguyên Lượng đề xuất bỏ chứng chỉ đấu thầu chuyên sâu trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.