Bà có thể đại diện con khởi kiện chia thừa kế di sản

Một vụ tranh chấp về quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã được các cấp toà án giải quyết rõ ràng, dứt điểm. Thế nhưng, nguyên đơn và cũng chính là người thua kiện vẫn không ngừng gửi đơn đến nhiều cơ quan, yêu cầu tiếp tục giải quyết.