Thu học phí khi học sinh nghỉ do Covid-19, có sai luật?

Tôi là phụ huynh một trường tư thục, đang bức xúc với thông báo thu hỗ trợ học phí lên đến 50% học phí hàng tháng. (Nguyễn Thanh Thuỳ)