Ôtô cũ - ít công nghệ, nhiều niềm vui

Trên những cỗ xe không có hệ thống an toàn hỗ trợ, bạn phải là người chỉ huy, bạn phải biết mình đang làm gì.