Kinh tế số Việt Nam: quá giang hay tự bước?

Chúng ta có thể đứng trên vai hay quá giang người khổng lồ, ít ra là trong ngắn hạn. Đương nhiên, khó tính toán về tương lai nếu nền kinh tế luôn khoác chiếc áo quá rộng.