iPad 2020 có giá từ 9,9 triệu đồng tại Việt Nam

iPad gen 8 có giá 9,9 triệu đồng cho bản 32 GB Wi-Fi, còn iPad Air 4 có giá khởi điểm là 17,99 triệu đồng.