Khi nào bỏ chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên?

Ngày 1.7, Luật Giáo dục năm 2019 chính thức có hiệu lực. So với trước đây, có một số thay đổi liên quan đến chính sách, chế độ làm việc của giáo viên, học phí đối với học sinh phổ thông.