Phường Ninh Sơn: Phát động “Tuần lễ gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”

Ngày 20.4, Hội Nông dân phường Ninh Sơn phát động “Tuần lễ tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”, kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động, hội viên, phụ nữ và người dân cùng tham gia gửi tiết kiệm.