Cáo phó

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện Tân Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: