Trảng Bàng: Khánh thành cụm trò chơi thiếu nhi tại xã Phước Lưu

Đây là địa điểm vui chơi giải trí miễn phí cho thiếu nhi trên địa bàn xã Phước Lưu.