Tháng Thanh niên năm 2021 diễn ra từ ngày 1-31.3

Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ Tây Ninh tự hào truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” diễn ra từ ngày 1.3 đến 31.3.