Đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Khi xuất hiện những ca dương tính đầu tiên trên địa bàn, Ðoàn phường cùng với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp, hỗ trợ ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Liên kết hữu ích