Miễn học phí cho trẻ 5 tuổi từ ngày 1/9

Từ năm học 2024 - 2025, trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí (hưởng từ ngày 1/9/2024).