Cáo phó

Ban Tổ chức lễ tang thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Ban Tổ chức Lễ tang và Gia đình đồng chí Lê Xuân Chanh chân thành cảm tạ:

  20-05-2022 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Ban Tổ chức lễ tang thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  18-03-2022 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  16-03-2022 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  12-03-2022 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Ban Tổ chức Lễ tang và Gia đình đồng chí Trần Văn Công chân thành cảm tạ:

  04-03-2022 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Ban Tổ chức lễ tang thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  03-03-2022 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  01-03-2022 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  27-02-2022 Tin buồn
 • Tin buồn 

  Tin buồn

  Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  09-02-2022 Tin buồn
 • CẢM TẠ

  CẢM TẠ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  07-02-2022 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Ban Tổ chức lễ tang Thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo in:

  01-02-2022 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  11-01-2022 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  08-01-2022 Tin buồn
 • Tin buồn 

  Tin buồn

  Ban Tổ chức lễ tang thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc Đồng chí Phan Văn Dô, sinh năm: 1935; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, ngụ tại khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh.

  06-01-2022 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ:

  05-01-2022 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  03-01-2022 Tin buồn