Cảm tạ

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm tạ:

 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  03-05-2024 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  03-05-2024 Tin buồn
 • Tin buồn 

  Tin buồn

  Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  02-05-2024 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình cụ bà Trần Mai chân thành cảm tạ:

  01-05-2024 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Ban Lễ tang và gia đình xin chân thành cảm tạ đến:

  30-04-2024 Tin buồn
 • Lời cảm tạ

  Lời cảm tạ

  Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đồng chí Lê Văn Phúc (Lê Văn Hẩm) chân thành cảm tạ:

  30-04-2024 Tin buồn
 • Tin buồn 

  Tin buồn

  Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  28-04-2024 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  12-04-2024 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  30-03-2024 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  15-01-2024 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình ông Võ Hữu Thành chân thành cảm tạ:

  02-01-2024 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Báo Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  31-12-2023 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Ban Tổ chức lễ tang thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc:

  24-11-2023 Tin buồn
 • Tin buồn 

  Tin buồn

  Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  16-11-2023 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  11-10-2023 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  01-10-2023 Tin buồn