Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Ban Tổ chức Lễ tang và Gia đình đồng chí Nguyễn Thanh Phong chân thành cảm tạ:

  17-09-2022 Tin buồn
 • Tin buồn 

  Tin buồn

  Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện Tân Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  17-09-2022 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  15-09-2022 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ:

  15-09-2022 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Ban Tổ chức lễ tang và gia đình ông Nguyễn Văn Mỹ chân thành cảm tạ:

  25-08-2022 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  22-08-2022 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện Tân Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  10-08-2022 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện Tân Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB. MTTQ Việt Nam Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  27-07-2022 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  19-07-2022 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  12-07-2022 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện Tân Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB. MTTQ Việt Nam xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  25-06-2022 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Ban Tổ chức Lễ tang và Gia đình đồng chí Lê Xuân Chanh chân thành cảm tạ:

  20-05-2022 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Ban Tổ chức lễ tang thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  17-05-2022 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  06-05-2022 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam huyện Tân Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam xã Thạnh Bình và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  08-04-2022 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Ban Tổ chức lễ tang thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  27-03-2022 Tin buồn