Cảm tạ

Ban Tổ chức lễ tang và Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: