TIN BUỒN

Ban Tổ chức lễ tang thành phố Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 • TIN BUỒN

  TIN BUỒN

  Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  04-08-2020 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  19-07-2020 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  18-07-2020 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  25-05-2020 Tin buồn
 • Tin buồn

  Tin buồn

  Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  24-05-2020 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  15-05-2020 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

  05-05-2020 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  04-05-2020 Tin buồn
 • Cáo phó 

  Cáo phó

  Ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  03-05-2020 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm tạ đến:

  29-04-2020 Tin buồn
 • Tin buồn

  Tin buồn

  Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  26-04-2020 Tin buồn
 • Lời chia buồn

  Lời chia buồn

  Ban Biên tập Báo Tây Ninh cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chị Nguyễn Ngọc Hồng Thắm–Phóng viên Phòng Báo Tây Ninh điện tử.

  24-04-2020 Tin buồn
 • Cảm tạ

  Cảm tạ

  Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  21-03-2020 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  19-03-2020 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN huyện Tân Biên; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN xã Trà Vong, huyện Tân Biên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  18-03-2020 Tin buồn
 • Cáo phó

  Cáo phó

  Ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

  26-02-2020 Tin buồn