Cảm tạ

Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình ông Võ Hữu Thành chân thành cảm tạ: