Năm 2024: Bến Cầu phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Sau gần 15 năm phấn đấu xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt huyện từng bước chuyển mình mạnh mẽ, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.