baotayninh.vn

100% tuyến đường xã đã có hệ thống chiếu sáng ở vị trí cần thiết

Diện mạo của xã nhanh chóng đổi mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở đây ngày càng nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hằng năm được tăng lên.