Công nhận 10 xã nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao năm 2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến vừa ký quyết định công nhận 10 xã nông thôn mới và 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.