Thành phố Tây Ninh: 12 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng năm 2022

Sáng 14.9, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng năm 2022 đối với các sản phẩm OCOP trên địa bàn.