Kỳ cuối: Tiếp tục đồng bộ hệ thống tiêu thoát nước đô thị

Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - thị xã Hoà Thành đến nay đã thi công được 50% khối lượng công trình; dự kiến đến tháng 9.2021 hoàn thành, sẽ giải quyết được tình hình ngập cục bộ tại đường Lạc Long Quân: gã tư Ao Hồ (giao lộ Âu Cơ - Võ Thị Sáu); ngã tư Nguyễn Văn Rốp - Lộ Chánh Môn A…