Hướng đi mới của nhiều nông dân

Ðể nâng cao giá trị, thương hiệu trái cây tại địa phương, tỉnh chủ trương phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, mở rộng diện tích đối với vùng có lợi thế về trồng cây ăn trái và tập trung phát triển thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị. Trên địa bàn tỉnh đã dần hình thành các vùng chuyên canh, từng bước tạo thương hiệu cây ăn trái, đáp ứng nhu cầu thị trường.