Tổng kết công tác kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh năm 2021

Chiều 17.3, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết KTTT và hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT tỉnh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.