Hiệu quả từ mô hình tự quản

Thời gian qua, nhiều địa phương triển khai xây dựng ở các khu dân cư nhiều mô hình tự quản trên các lĩnh vực bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phát triển sản xuất, xây dựng đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê... bước đầu phát huy hiệu quả…