• Cơ hội phát triển giao thông đường thuỷ 

    Cơ hội phát triển giao thông đường thuỷ

    Qua khảo sát, khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn, giáp 3 địa phương (thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Bình Dương) tại khu vực huyện Trảng Bàng có vị trí rất thuận lợi, sẽ là khu vực đầu mối kết nối các phương thức vận tải từ đường bộ sang đường thuỷ nội địa và đường hàng hải rất thuận lợi.