Tây Ninh: 99% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến tháng 9.2021, toàn tỉnh có 99,15% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 63,5% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.