Năm 2020 Thế giới nhìn ‘sứ mệnh kép’ của Việt Nam

Với vai trò là chủ tịch ASEAN, Việt Nam cần làm tốt trách nhiệm của mình để đảm bảo gắn kết các nước thành viên.