Bài cuối: Không tự do nào tồn tại nếu quyền được sống bị tước đoạt

Ðể giữ được nền hoà bình, tự do và phát triển, đòi hỏi mỗi người Việt Nam, dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, cũng nên hướng về đất nước, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói với người đứng đầu chính phủ Mỹ: “Khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.