Nguyễn Thị Oanh về nhất giải Quảng Trị Marathon 2024

Nguyễn Thị Oanh cán đích đầu tiên ở cự ly 21km tại giải Quảng Trị Marathon 2024.