Một vùng sông qua Bến Sỏi

Ôi chà, Bến Sỏi đẹp gì đâu để khi qua ta buộc phải ghìm cho xe chạy chậm, để còn thoả mắt ngắm nhìn!