Ảnh: Mùa vàng hoa cải trên danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Sau Tết, cứ độ tháng 2 về là những vạt cải dầu trên ruộng bậc thang Mù Cang Chải lại bung nở, rực rỡ khoe sắc, làm bừng sáng một không gian núi rừng.