baotayninh.vn

Tạo động lực để du khách muốn đến và trở lại Tây Ninh

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế khi có bước phát triển khá ấn tượng, tăng cả về lượng khách tham quan và doanh thu.