WHO cảnh báo biến thể Delta phá huỷ thành quả chống dịch của thế giới

WHO cảnh báo, thế giới đang đứng trước nguy cơ mất đi những thành quả vốn rất vất vả để đạt được trong cuộc chống lại dịch COVID-19 do sự lấn át của biến thể Delta.