Quốc gia đầu tiên của châu Phi bên bờ vực vỡ nợ vì dịch COVID-19

Theo BBC, Zambia, nhà sản xuất đồng lớn thứ hai châu Phi, bên bờ vực vỡ nợ sau khi không thể thanh toán khoản tiền hơn 40 triệu USD vào tháng trước.