Điểm tin địa phương

Châu Thành trao học bổng cho học sinh nghèo, khuyết tật; Tân Châu giải ngân vốn hỗ trợ nông dân; Người dân Ninh Sơn hiến đất để mở rộng đường giao thông nội phường… là những hoạt động của các địa phương những ngày qua.