Một chương trình nhiều SGK: Băn khoăn khâu kiểm tra, đánh giá học sinh

Nhiều ý kiến băn khoăn, nếu mỗi địa phương lựa chọn một bộ sách khác nhau thì việc kiểm tra, đánh giá sẽ được thực hiện ra sao?