TP. Tây Ninh, Châu Thành, Tân Biên: Tổng kết công tác Đoàn-Đội trường học năm học 2019-2020

Ngày 18.9, Hội đồng đội TP. Tây Ninh và các huyện Tân Biên, Châu Thành tổ chức tổng kết công tác Đoàn-Đội khối trường học năm 2019-2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.