Lớp học tình thương giữa lòng Thành phố

20 năm nay, ở khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh có một lớp học tình thương do cô Phạm Thị Xuân mở dạy. Từ lớp học này, nhiều học sinh mắc chứng tự kỷ, Down, khuyết tật… biết đọc, biết viết và nhờ đó, có công ăn việc làm.