Bảng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thông báo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của các trường như sau: