Chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi

Hỏi: Người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi là từ độ tuổi nào?